THIS IS A GREAT PLACE FOR YOUR TAGLINE.

Hãy ủng hộ các nỗ lực cứu trợ COVID-19 của chúng tôi

Đây là thời điểm mấu chốt đối với các gia đình của chúng tôi, những người đang vật lộn để sống sót trong khi xảy đại dịch COVID-19 đang diễn ra..

Tìm hiểu xem bạn có thể tạo nên sự khác biệt như thế nào. 

2020 Virtual Fun Run/Walk
Wed, Jun 10
*VIRTUAL* - you pick the route!
Jun 10, 9:00 AM – Jul 31, 11:59 PM
*VIRTUAL* - you pick the route!
A virtual fun run/walk that you can do at your own pace and in your own space! Event runs now through Friday, July 31st.

Khám phá sự thành lập của tổ chức và cách chúng tôi tạo ra sự khác biệt

Năm học mới đã đến và những đứa trẻ này cần sự giúp đỡ của bạn để có thể tiếp tục đến trường

Khám phá những gì bạn có thể làm để trực tiếp tạo nên ảnh hưởng

Duy trì việc học cho một đứa trẻ chỉ với 10$ một tháng

Học phí là một trong những rào cản lớn nhất đối với trẻ em ở Việt Nam.

Khi bạn bảo trợ một đứa trẻ với số tiền quyên góp hàng tháng là 10$, bạn sẽ giúp việc học tập của chúng được đảm bảo và chúng có thể hoàn thành việc học của mình..

NHIỆM VỤ>

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com