top of page

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Đầu tư vào Việt Nam

CovidRelief1.jpg

ĐẦU TƯ GIA ĐÌNH

Gia đình được củng cố khi trẻ em được đến trường, kỹ năng được phát triển, thu nhập tăng và điều kiện sống được cải thiện

CHƯƠNG TRÌNH HOA

Cung cấp phát triển kỹ năng mềm, hỗ trợ tinh thần và hỗ trợ tài chính cho các cô gái có hoàn cảnh khó khăn

P3120978.jpg
IMG_2262_edited.jpg

ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG

Tạo ra sự thay đổi tích cực và bền vững bằng cách đầu tư vào các trường học và nhóm cộng đồng địa phương

ĐẦU TƯ DI ĐỘNG

Mang lại cho người khuyết tật cuộc sống độc lập, xứng đáng hơn với nhiều cơ hội hơn thông qua việc tăng cường khả năng di chuyển

WheelChair(Dec.03).png
bottom of page