top of page

​ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các Đối tác và Nhà tài trợ quý giá, những người có những đóng góp quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến công việc của chúng tôi. Sự hỗ trợ vô giá của họ, có thể thông qua tài trợ, xây dựng năng lực hoặc hỗ trợ trực tiếp cho dự án, là yếu tố then chốt cho sự thành công liên tục của chúng tôi.

Donors & Program Partners

Community Partners

bottom of page