top of page
Roxane visited her sponsor family (13).JPG

ĐẦU TƯ VÀO HSCV

Bạn có thể làm nên điều khác biệt

Gây quỹ

Không thể tự nguyện trực tiếp? Tại sao không xem xét việc tổ chức các sự kiện gây quỹ của riêng bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để có ý tưởng và hỗ trợ cho sự kiện của bạn.

THAM GIA HỘI ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI CỦA GIÁM ĐỐC

Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các chuyên gia tài năng và năng động để tham gia hội đồng quản trị của chúng tôi. Mặc dù Hội đồng quản trị của chúng tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ nhưng bạn có thể sống ở bất kỳ đâu trên thế giới để tham gia. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những cá nhân có hiểu biết về các lĩnh vực phát triển, công tác xã hội, quản lý chương trình, quản lý tổ chức, viết tài trợ và gây quỹ. Nếu bạn phù hợp với bất kỳ tiêu chí nào trong số này hoặc cảm thấy mình có kỹ năng hữu ích, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin.

DỊCH THƯ

Cần tình nguyện viên có thể dịch thư từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng tôi cần phiên dịch viên để trao đổi tài trợ và các câu chuyện về xe lăn. Các bản dịch phải được hoàn thành một cách kịp thời.

QUYÊN GÓP

Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để các sáng kiến của chúng tôi thành công là cộng đồng phải tham gia tích cực. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương tiện hữu ích để trở thành một phần trong nỗ lực của chúng tôi, thì đã đến lúc Đóng góp và tham gia các nỗ lực của Dịch vụ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam.

MUA SẢN PHẨM CỦA HSCV

Tiết kiệm tiền và đóng góp cho HSCV khi bạn mua sắm trực tuyến! Nó đơn giản mà.hàng hóa có các phiếu giảm giá và ưu đãi hàng đầu từ hàng nghìn thương hiệu và nhà bán lẻ tốt nhất. Hãy nhớ nói với bạn bè và gia đình của bạn về những ưu đãi vô tận mà họ sẽ nhận được để tự động kiếm tiền cho HSCV.
Đó là một chiến thắng, chiến thắng! 

bottom of page