Hỗ trợ các đứa trẻ của chúng tôi trong

Chương trình Chờ đợi sự tài trợ

Để giúp chúng có cơ hội tiến đến một tương lai tươi sáng hơn!

Vui lòng kiểm tra lại danh sách thường xuyên và vui lòng liên hệ với chúng tôi về các cơ hội khác: hscv.info@hscv.org

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

NHIỆM VỤ>

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com