Cơ hội tình nguyện

Tình nguyện là một cách tuyệt vời để hỗ trợ công việc của chúng tôi!  Chúng tôi có một danh sách những lĩnh vực thường xuyên được cập nhập và cần tình nguyện viên. Nếu bạn có một cách khác để giúp chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi với ý tưởng của bạn.

Các Dự án về Dịch vụ cộng đồng (Nhóm) – Các nhóm thuộc mọi quy mô có thể có cơ hội ảnh hưởng thực tiễn đến một dự án có ý nghĩa. Chúng tôi hoan nghênh các nhóm từ trường học, trường đại học, tổ chức cộng đồng, nhà thờ và nhiều hơn nữa để hợp tác trong một dự án tình nguyện. Nhóm của chúng tôi sẽ làm việc với nhóm của bạn để thiết kế một dự án dựa trên ngân sách, thời gian, quy mô và tuổi của nhóm và sở thích của bạn. Liên hệ với những yêu cầu chi tiết để có thể bắt đầu.

Tham gia cùng chúng tôi – Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các thành viên có chuyên môn và nhiệt huyết để tham gia hội đồng của chúng tôi.  Trụ sở hội đồng quản trị của chúng tôi ở Minnesota, Hoa Kỳ, nhưng bạn có thể sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới để tham gia. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các cá nhân am hiểu trong các lĩnh vực phát triển, công tác xã hội, quản lý chương trình, quản lý tổ chức, đề xuất tài chính và gây quỹ. Nếu bạn phù hợp với bất kỳ tiêu chí nào trong số này hoặc cảm thấy bạn có một kỹ năng có ích, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin.

Chuyên gia – Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các chuyên gia để hỗ trợ phát triển năng lực cho nhóm của chúng tôi. Các lĩnh vực cần thiết hiện nay bao gồm: phát triển dự án, tiếp thị, đề xuất tài chính và gây quỹ, cũng như nhân viên xã hội, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia y tế cho Blossom House.

Hỗ trợ sự kiện Chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện gây quỹ và tham gia các chức năng cộng đồng ở cả Hà Nội và ở Minnesota. Tình nguyện viên là cần thiết trong việc tổ chức và hoạt động trong ngày của các sự kiện. Gửi một yêu cầu để tìm hiểu về bất kỳ sự kiện diễn ra sắp tới.

Biên tập viên Các biên tập viên tình nguyện có thể hỗ trợ các thành viên của nhóm HSCV viết lên các câu chuyện, báo cáo và hồ sơ gia đình bằng tiếng Anh luôn luôn có nhu cầu. Nói chung, những câu chuyện này chỉ dài cỡ một vài đoạn văn và yêu cầu hoàn thành một cách nhanh chóng. Tình nguyện viên không cần phải ở Hà Nội.

Dịch giả – Dịch giả có thể dịch thư từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh là cần thiết. Chúng tôi yêu cầu dịch giả cho việc trao đổi thông tin tài trợ và kể các câu chuyện xe lăn. Các bản dịch nên được hoàn thành một cách kịp thời. Dịch giả không cần phải ở tại Hà Nội, nhưng nếu có thì thật sự rất hữu ích.

 

Thực tập sinh – Chúng tôi sẵn sàng nhận cả thực tập sinh nói tiếng Anh và tiếng Việt. Những thực tập sinh trước đây đã hỗ trợ nghiên cứu, làm việc văn phòng và nâng cao năng lực trong công tác xã hội, quảng bá và phát triển chương trình.

 

Blossom House –  Blossom House là chương trình được hỏi nhiều nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đáp ứng số lượng lớn yêu cầu làm việc tại Blossom House. Bất kỳ tình nguyện viên nào thích làm việc tại Blossom House đều có thể cam kết tình nguyện không dưới 6 tháng, tuy nhiên, tình nguyện viên trong việc nâng cao năng lực (nhân viên và những hội thảo / đào tạo cho các bé gái) có thể được nhận trong thời gian ngắn hơn trong từng trường hợp. Blossom House là một ngôi nhà và như vậy chúng tôi rất coi trọng đến việc bảo vệ những người chúng tôi nhận nuôi tại đây.

Gây quỹ –  Không thể làm đóng góp sức lực của bạn? Tại sao không xem xét thực hiện các sự kiện gây quỹ của riêng bạn? Liên hệ với chúng tôi để có ý tưởng và hỗ trợ cho bạn tổ chức sự kiện.

Tất cả các tình nguyện viên tiềm năng được yêu cầu gửi sơ yếu lý lịch và thư xin việc nêu rõ cách bạn cảm thấy bạn có thể đóng góp và sự sẵn có của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có khả năng chấp nhận tất cả các tình nguyện viên.

Tất cả những yêu cầu đều phải gửi tới hòm thư: hscv.info@hscv.org