Cửa hàng tài trợ

Hỗ trợ thêm cho các gia đình thông qua cửa hàng tài trợ của chúng tôi.

Nếu bạn đã là nhà tài trợ trong thời điểm hiện tại, hãy cho chúng tôi biết mã gia đình của bạn và chúng tôi chắc chắn trao quà đến tận tay cho họ. Nếu bạn chưa tài trợ một gia đình cụ thể nào, nhưng bạn đang có ý định hỗ trợ, chúng tôi trao sự hỗ trợ của bạn đến với gia đình khó khăn nhất trong danh sách của chúng tôi.

Bạn sẽ được chúng tôi gửi ảnh của gia đình đó với quà tặng. Xin lưu ý rằng các mặt hàng thực tế có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có và giá thị trường.

Có ba lựa chọn cho bạn, hãy click vào nút bên dưới.

Lựa chọn A: $25 - Gói đồ chơi - Giày dép, đồ chơi, bóng và cầu

Lựa chọn B: 30$ Gói trường học  - Đồng phục, sách vở và bút

Lựa chọn C: $50 - Gói nông trại - Gà, vịt hoặc ngỗng