Đối tác & Nhà tài trợ

Đặc biệt cảm ơn các Đối tác và Nhà tài trợ đã đóng một vai trò không thể thiếu trong công tác của chúng tôi. Hỗ trợ của họ đến từ việc tài trợ, nâng cao năng lực và hỗ trợ dự án trực tiếp, tất cả đều rất quan trọng trong thành công của chúng tôi.

NHIỆM VỤ>

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com