SÁNG KIẾN NGÂN HÀNG BÒ

Vào tháng 3 năm 2016, HSCV đã thực hiện Sáng kiến Ngân hàng Bò. Mục đích của chương trình này là giúp các gia đình phát triển bền vững, bằng cách cung cấp cho họ những khoản tiền cần thiết để mua một con bê. Chương trình đã được triển khai thành công tại Khánh Thượng, một huyện nông thôn phía tây bắc Hà Nội, nơi chất lượng đất tương đối kém và các vấn đề xói mòn do địa hình đồi núi gây khó khăn cho việc canh tác. Khí hậu miền núi tạo ra khí hậu phù hợp cho bò được nuôi và chăn nuôi bò thường được thực hiện trong khu vực khiến nó trở thành nơi lý tưởng để thí điểm sáng kiến mới thú vị này.

 

Một con bê có giá trung bình hơn 800 đô la. Thông qua sáng kiến, HSCV cung cấp cho các gia đình một khoản vay lãi suất thấp khoảng $ 600- $ 700; gia đình sẽ bỏ ra khoảng 100 đô la còn lại. Các hộ gia đình dự kiến sẽ nhân giống bò của họ trong vòng 2 năm đầu tiên của dự án. Khi bê được 6 - 8 tháng, các hộ gia đình dự kiến sẽ bán một con bò của họ và trả nợ trong vòng 3 năm kể từ khi nhận được khoản vay. Số tiền được trả lại cho dự án sẽ được sử dụng để hỗ trợ một gia đình khác mua một con bê. Vào thời điểm đó, gia đình sở hữu con bò đầu tiên và bất kỳ con bê nào khác được sinh ra từ thế hệ đầu tiên

Ngoài ra, mỗi gia đình được cung cấp khóa đào tạo cần thiết để nuôi và nhân giống bò và hỗ trợ thú y. Khoản tiền được cung cấp để hỗ trợ xây dựng / cải tạo nơi chuồng trại khi cần thiết với chi phí trung bình là 250 đô la. Những khoản tiền này không cần phải trả lại. Những con bò trưởng thành được sử dụng để nhân giống và cày cuốc. Bò quá già để sinh sản sẽ được bán lấy thịt. Số tiền nhận được sau đó có thể được sử dụng để mua một con bò khác và cung cấp cho gia đình thêm thu nhập. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho các gia đình tham gia để cải thiện thu nhập và đạt được một mức độ tự chủ nhất định về kinh tế.

 

Khi bạn đóng góp quỹ cho CowBank, bạn sẽ nhận được một sơ yếu lý lịch của gia đình và con bò bạn đang tài trợ.

 

Cấp 1 - $15 một tháng

Cấp 2 – $30 một tháng

Cấp 3 - $50 một tháng

Đóng góp của bất kỳ số tiền nào –

 

Khi mà có đủ số tiền quyên góp mới được đầu nhập vào ngân hàng bò, một nhóm gia đình mới sẽ bắt đầu quá trình đào tạo.

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

NHIỆM VỤ>

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com