Hỗ trợ từ Cộng đồng

Cộng đồng Hà Nội chưa bao giờ làm chúng tôi hết bất ngờ!

Cho dù đó là tài trợ cho các sự kiện, giải thưởng, địa điểm hoặc cung cấp dịch vụ cho các bé gái tại Blossom House, cộng đồng luôn luôn có mặt. Vô số doanh nghiệp đã hỗ trợ các sự kiện của chúng tôi qua các năm nhưng những doanh nghiệp sau đây đã kề vai sát cánh cùng HSCV trong nhiều năm qua.

UNIS Hanoi
Emporium Hanoi
The Warehouse
Hanoi Social Club
Red River Tea Room
Peace Dental
Ninja Ink
Salong Blonde
Hanoi Slam
The Republic
BaoWow_Logo white
Anita's Cantina
Vietnam Star Automobile
Logo@3x