Hỗ trợ từ Cộng đồng

Cộng đồng Hà Nội chưa bao giờ làm chúng tôi hết bất ngờ!

Cho dù đó là tài trợ cho các sự kiện, giải thưởng, địa điểm hoặc cung cấp dịch vụ cho các bé gái tại Blossom House, cộng đồng luôn luôn có mặt. Vô số doanh nghiệp đã hỗ trợ các sự kiện của chúng tôi qua các năm nhưng những doanh nghiệp sau đây đã kề vai sát cánh cùng HSCV trong nhiều năm qua.

UNIS Hanoi

Emporium Hanoi

The Warehouse

Hanoi Social Club

Red River Tea Room

Peace Dental

Ninja Ink

Salong Blonde

Hanoi Slam

The Republic

BaoWow_Logo white

Anita's Cantina

Vietnam Star Automobile

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

NHIỆM VỤ>

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com