Mỗi cô gái đều xứng đáng được tỏa sáng

Kể từ năm 2011, Blossom House đã trợ giúp và nuôi dưỡng các bé gái, cho phép các em có được cuộc sống mà trước đây các em không bao giờ có thể có được.

 

Mặc dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, một bộ phận lớn dân số vẫn thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Các bé gái có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của lao động trẻ em, buôn bán và hôn nhân vị thành niên (UNICEF) hơn là các bé trai. Các bé gái sinh ra trong các gia đình nghèo thường ít được tiếp cận với các tài liệu giáo dục và học tập và có nhiều khả năng phải sống trong thiếu thốn và không được chăm sóc đầy đủ.

 

Blossom House của HSCV dành cho các bé gái để giải quyết những vấn đề nêu trên bằng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho các gia đình sống trong cảnh nghèo đói cùng cực hoặc môi trường bị lạm dụng. Các bé gái từ 5 đến 18 tuổi là đủ điều kiện được nhận. Tính đến tháng 10 năm 2020, Blossom House đã hỗ trợ 52 bé gái, 39 trường hợp nhận được sự hỗ trợ dài hạn và 13 trường hợp được hỗ trợ tạm thời / khẩn cấp.

 

Nhiệm vụ của chúng tôi

 

Các bé gái được tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ về cảm xúc, cung cấp sự ổn định rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của các em. Bằng cách giải quyết những khó khăn và thách thức mà các cô gái ở Việt Nam phải đối mặt, chúng tôi khuyến khích phụ nữ trẻ trở thành những cá nhân có năng lực và mạnh mẽ trong cộng đồng và xác định thế mạnh của riêng họ.

 

Các bé gái

 

Các bé gái được giới thiệu với HSCV thông qua nhiều kênh thông tin; phần lớn đến từ các chương trình tiếp cận cộng đồng của HSCV tại các cộng đồng tại vùng nông thôn. Một số khác được giới thiệu với HSCV thông qua các tổ chức làm việc với trẻ em lang thang, nạn nhân của nạn buôn người và bạo lực gia đình. Mỗi tình huống của các bé gái đều được đánh giá xem rằng các em có đủ điều kiện để được đón vào nhà hay không. Không có giới hạn thời gian cho việc ở lại nhà. Một bé gái được phép ở lại nhà đến bất kỳ khi nào miễn là cô ấy vẫn còn đi học (học văn hóa hoặc học nghề) và phải tuân theo các quy tắc được đặt ra tại căn nhà.

 

Quyên góp

 

Chi phí duy trì căn nhà hàng tháng của chúng tôi là hơn 5.500 đô la. Cách tốt nhất để giúp các bé gái là quyên góp cho chi phí này. Sự đóng góp của bạn sẽ được sử dụng để trả tiền cho những nhu yếu phẩm hàng ngày như giáo dục, y tế, tiền điện, thực phẩm và trả lương cho các nhân viên xã hội tận tâm của chúng tôi. Nó cũng có thể là một món quà nhỏ cho một bé gái - ví dụ như một chiếc xe đạp, một bộ tô màu hoặc một chuyến đi đến rạp chiếu phim. Những món quà và đáp ứng nhu cầu hàng ngày là những gì giữ cho các  bé gái của chúng tôi hạnh phúc và an toàn

Hãy trở thành một người bạn của Blossom House bằng cách quyên góp hàng tháng. Duy trì việc đóng góp hàng tháng là rất quan trọng đối với chúng tôi; chúng tôi có thể lập kế hoạch cho ngân sách và thanh toán hóa đơn. Nếu đóng góp vượt quá chi tiệu hiện tại; một tài khoản đặc biệt sẽ được thiết lập và được sử dụng như một khoản dự trữ. Cũng xin lưu ý, chúng tôi không cho phép tài trợ riêng cho bất kỳ cá nhân nào vì chúng tôi muốn tất cả các bé gái được cảm thấy bình đẳng.

Kể từ năm 2011, Blossom House đã trợ giúp và nuôi dưỡng các bé gái, cho phép các em có được cuộc sống mà trước đây các em không bao giờ có thể có được.

 

Mặc dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, một bộ phận lớn dân số vẫn thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Các bé gái có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của lao động trẻ em, buôn bán và hôn nhân vị thành niên (UNICEF) hơn là các bé trai. Các bé gái sinh ra trong các gia đình nghèo thường ít được tiếp cận với các tài liệu giáo dục và học tập và có nhiều khả năng phải sống trong thiếu thốn và không được chăm sóc đầy đủ.

 

Blossom House của HSCV dành cho các bé gái để giải quyết những vấn đề nêu trên bằng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho các gia đình sống trong cảnh nghèo đói cùng cực hoặc môi trường bị lạm dụng. Các bé gái từ 5 đến 18 tuổi là đủ điều kiện được nhận. Tính đến tháng 10 năm 2020, Blossom House đã hỗ trợ 52 bé gái, 39 trường hợp nhận được sự hỗ trợ dài hạn và 13 trường hợp được hỗ trợ tạm thời / khẩn cấp.

 

Nhiệm vụ của chúng tôi

 

Các bé gái được tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ về cảm xúc, cung cấp sự ổn định rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của các em. Bằng cách giải quyết những khó khăn và thách thức mà các cô gái ở Việt Nam phải đối mặt, chúng tôi khuyến khích phụ nữ trẻ trở thành những cá nhân có năng lực và mạnh mẽ trong cộng đồng và xác định thế mạnh của riêng họ.

 

Các bé gái

 

Các bé gái được giới thiệu với HSCV thông qua nhiều kênh thông tin; phần lớn đến từ các chương trình tiếp cận cộng đồng của HSCV tại các cộng đồng tại vùng nông thôn. Một số khác được giới thiệu với HSCV thông qua các tổ chức làm việc với trẻ em lang thang, nạn nhân của nạn buôn người và bạo lực gia đình. Mỗi tình huống của các bé gái đều được đánh giá xem rằng các em có đủ điều kiện để được đón vào nhà hay không. Không có giới hạn thời gian cho việc ở lại nhà. Một bé gái được phép ở lại nhà đến bất kỳ khi nào miễn là cô ấy vẫn còn đi học (học văn hóa hoặc học nghề) và phải tuân theo các quy tắc được đặt ra tại căn nhà.

 

Quyên góp

 

Chi phí duy trì căn nhà hàng tháng của chúng tôi là hơn 5.500 đô la. Cách tốt nhất để giúp các bé gái là quyên góp cho chi phí này. Sự đóng góp của bạn sẽ được sử dụng để trả tiền cho những nhu yếu phẩm hàng ngày như giáo dục, y tế, tiền điện, thực phẩm và trả lương cho các nhân viên xã hội tận tâm của chúng tôi. Nó cũng có thể là một món quà nhỏ cho một bé gái - ví dụ như một chiếc xe đạp, một bộ tô màu hoặc một chuyến đi đến rạp chiếu phim. Những món quà và đáp ứng nhu cầu hàng ngày là những gì giữ cho các  bé gái của chúng tôi hạnh phúc và an toàn

Hãy trở thành một người bạn của Blossom House bằng cách quyên góp hàng tháng. Duy trì việc đóng góp hàng tháng là rất quan trọng đối với chúng tôi; chúng tôi có thể lập kế hoạch cho ngân sách và thanh toán hóa đơn. Nếu đóng góp vượt quá chi tiệu hiện tại; một tài khoản đặc biệt sẽ được thiết lập và được sử dụng như một khoản dự trữ. Cũng xin lưu ý, chúng tôi không cho phép tài trợ riêng cho bất kỳ cá nhân nào vì chúng tôi muốn tất cả các bé gái được cảm thấy bình đẳng.

Kể từ năm 2011, Blossom House đã trợ giúp và nuôi dưỡng các bé gái, cho phép các em có được cuộc sống mà trước đây các em không bao giờ có thể có được.

 

Mặc dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, một bộ phận lớn dân số vẫn thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Các bé gái có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của lao động trẻ em, buôn bán và hôn nhân vị thành niên (UNICEF) hơn là các bé trai. Các bé gái sinh ra trong các gia đình nghèo thường ít được tiếp cận với các tài liệu giáo dục và học tập và có nhiều khả năng phải sống trong thiếu thốn và không được chăm sóc đầy đủ.

 

Blossom House của HSCV dành cho các bé gái để giải quyết những vấn đề nêu trên bằng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho các gia đình sống trong cảnh nghèo đói cùng cực hoặc môi trường bị lạm dụng. Các bé gái từ 5 đến 18 tuổi là đủ điều kiện được nhận. Tính đến tháng 10 năm 2020, Blossom House đã hỗ trợ 52 bé gái, 39 trường hợp nhận được sự hỗ trợ dài hạn và 13 trường hợp được hỗ trợ tạm thời / khẩn cấp.

 

Nhiệm vụ của chúng tôi

 

Các bé gái được tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ về cảm xúc, cung cấp sự ổn định rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của các em. Bằng cách giải quyết những khó khăn và thách thức mà các cô gái ở Việt Nam phải đối mặt, chúng tôi khuyến khích phụ nữ trẻ trở thành những cá nhân có năng lực và mạnh mẽ trong cộng đồng và xác định thế mạnh của riêng họ.

 

Các bé gái

 

Các bé gái được giới thiệu với HSCV thông qua nhiều kênh thông tin; phần lớn đến từ các chương trình tiếp cận cộng đồng của HSCV tại các cộng đồng tại vùng nông thôn. Một số khác được giới thiệu với HSCV thông qua các tổ chức làm việc với trẻ em lang thang, nạn nhân của nạn buôn người và bạo lực gia đình. Mỗi tình huống của các bé gái đều được đánh giá xem rằng các em có đủ điều kiện để được đón vào nhà hay không. Không có giới hạn thời gian cho việc ở lại nhà. Một bé gái được phép ở lại nhà đến bất kỳ khi nào miễn là cô ấy vẫn còn đi học (học văn hóa hoặc học nghề) và phải tuân theo các quy tắc được đặt ra tại căn nhà.

 

Quyên góp

 

Chi phí duy trì căn nhà hàng tháng của chúng tôi là hơn 5.500 đô la. Cách tốt nhất để giúp các bé gái là quyên góp cho chi phí này. Sự đóng góp của bạn sẽ được sử dụng để trả tiền cho những nhu yếu phẩm hàng ngày như giáo dục, y tế, tiền điện, thực phẩm và trả lương cho các nhân viên xã hội tận tâm của chúng tôi. Nó cũng có thể là một món quà nhỏ cho một bé gái - ví dụ như một chiếc xe đạp, một bộ tô màu hoặc một chuyến đi đến rạp chiếu phim. Những món quà và đáp ứng nhu cầu hàng ngày là những gì giữ cho các  bé gái của chúng tôi hạnh phúc và an toàn

Hãy trở thành một người bạn của Blossom House bằng cách quyên góp hàng tháng. Duy trì việc đóng góp hàng tháng là rất quan trọng đối với chúng tôi; chúng tôi có thể lập kế hoạch cho ngân sách và thanh toán hóa đơn. Nếu đóng góp vượt quá chi tiệu hiện tại; một tài khoản đặc biệt sẽ được thiết lập và được sử dụng như một khoản dự trữ. Cũng xin lưu ý, chúng tôi không cho phép tài trợ riêng cho bất kỳ cá nhân nào vì chúng tôi muốn tất cả các bé gái được cảm thấy bình đẳng.

Hãy quyên góp 10, 20, 50 đô la trở lên, quyên góp định kỳ để trở thành một Người bạn của Blossom House

Quà tặng

 

Các đồ vật được quyên góp luôn luôn được chào đón; đặc biệt là quần áo mới hoặc chưa qua sử dụng quá nhiều, khăn vệ sinh, đồ dùng vệ sinh, dụng cụ vệ sinh và thực phẩm. Để đảm bảo quà tặng phù hợp, chúng tôi yêu cầu rằng đầu tiên chúng phải được gửi đến cho nhân viên của HSCV, sau đó sẽ phân phối cho tất cả các bé gái như nhau. Nếu chúng tôi nhận được nhiều quà tặng hơn mức cần thiết, chúng sẽ được phân phối cho những trẻ em nghèo khác trong các chương trình của chúng tôi. Không có quà tặng để lãng phí.

 

Để biết thêm thông tin về quà tặng, liên hệ hscv.info@hscv.org.

 

Sự kiện

 

Bạn có thể tổ chức Buổi tiệc trà Blossom House của riêng mình để giúp chúng tôi truyền bá và giúp gây quỹ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các trang trí, ý tưởng công thức và lời khuyên để giúp bạn gây quỹ. Nếu bạn muốn tổ chức một sự kiện như thế này, vui lòng gửi email cho chúng tôi để nhận gói hướng dẫn tỗ chức tiệc miễn phí của bạn. Hãy chắc chắn bất kỳ ảnh nào được tải lên trên Facebook từ sự kiện của bạn đều được gắn với thẻ tag #TheBlossomEffect để chúng tôi cũng có thể xem được! Bạn cũng được chào đón để tổ chức các sự kiện khác dưới danh nghĩa của chúng tôi để gây quỹ. Trong quá khứ, chúng tôi cũng đã có một số sự kiện khác như Blossom House River Run và Blossom House BBQ.

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

NHIỆM VỤ>

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com