2020 Virtual Fun Run/Walk
Wed, Jun 10
*VIRTUAL* - you pick the route!
Jun 10, 9:00 AM – Jul 31, 11:59 PM
*VIRTUAL* - you pick the route!
A virtual fun run/walk that you can do at your own pace and in your own space! Event runs now through Friday, July 31st.

NHIỆM VỤ>

Tại Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam, chúng tôi tận tâm đầu tư, cung cấp các cơ hội và kiến thức cho trẻ em và gia đình của chúng với niềm tin rằng giáo dục và sức khỏe là thành phần cơ bản trong cuộc chiến vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

LIÊN HỆ>

Việt Nam: (84-24) 3715 1263

USA: +1 (952) 447 3502

E: hscv.info@hscv.org

EIN - 41-2017760

© 2020 by HSCV
Proudly created with Wix.com